Novemberi fióka ficsergő

Folytatódnak játékos, ismerkedő délutánjaink 2-3 évesek részére.

2021. november 10-én (szerdán) 16:30-18:00 között várjuk a gyermekeket és szüleiket az Egyfecskék Waldorf Óvodában (1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.). A következő időpontokért figyeljétek híreinket!

Kérjük, hogy az alkalmakra előzetesen jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címen! Köszönjük!

Októberi fióka ficsergő

Kezdődnek játékos, ismerkedő délutánjaink 2-3 évesek részére.

Első alkalommal 2021. október 7-én (csütörtökön) 16:30-18:00 között várjuk a gyermekeket és szüleiket az Egyfecskék Waldorf Óvodában (1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.). A következő időpontokért figyeljétek híreinket!

Kérjük, hogy az alkalmakra előzetesen jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címen! Köszönjük!

1%

Támogassa Ön is az Egyfecskék Waldorf Óvodát, ajánlja fel adója 1%-át az óvodát fenntartó Egyfecskék Közhasznú Egyesületnek!

Adószámunk: 18878064-1-43

Köszönjük!

Beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre

Óvodánk szeretettel várja a 3,5-6 éves gyermekek jelentkezését a 2021/2022. nevelési évre!

A jelentkezés módja és folyamata

A jelentkezés első lépése a jelentkezési lap és életút kérdések kitöltése és beküldése a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címre. A jelentkezési lap mellett kérjük elküldeni a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatot is.

A jelentkezéshez letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap
Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról

A jelentkezési lap leadásának határideje:

2021. március 5.

Figyelem! Óvodánk nem kötelező felvételt biztosító intézmény, ezért a jelentkezéssel együtt, kérjük, írjátok meg a lakóhelyetek szerinti körzetes óvoda nevét és elérhetőségeit! A lakóhelyetek szerinti kötelező felvételt biztosító óvodát a kir.hu/korzet oldalon tudjátok megkeresni.

A szokásos felvételi folyamat során a jelentkezést követően az óvónők beszélgetésre hívják a szülőket – gyermek nélkül, majd ezt követi a találkozás az óvodába jelentkező gyermekkel. A járványügyi korlátozások függvényében ez az eljárásrend módosulhat! Erről honlapunkon, valamint a szülők megadott elérhetőségein fogjuk tájékoztatni a jelentkező családokat.

A gyermek felvételéről vagy felvételének elutasításáról az óvoda 2021. június 18-ig írásban tájékoztatja a szülőket.

A beiratkozás módja

A 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:

2021. május 3-7.

A beiratkozás az óvónők által megadott időpontban, személyesen, a járványügyi óvintézkedések betartása mellett történik.

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzátok el a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját, valamint a szülő(k) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát és lakcímkártyáját!

Felmentés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a “szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A kérelmet a területileg illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, valamint ugyanitt tudtok tájékoztatást kérni a kérelemmel kapcsolatban.

A felmentési kérelem benyújtásának határideje:

2021. május 25.

Jogi tájékoztató

Óvodakötelezettség és felmentés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a “gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermeke óvodai felvételét.

Ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülője köteles arról a beiratkozás utolsó napját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatunk titeket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése alapján az “a szülő vagy törvényes képviselő, a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be (…) szabálysértést követ el”.

Felvételi döntés, értesítés és jogorvoslat:

Óvodánk nem kötelező felvételt biztosító óvoda, az óvodai felvételről az Óvónői Kollégium Waldorf-pedagógiai szempontok alapján dönt.

Az óvoda az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (elsősorban emailben), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában (postai úton) közli a szülővel.

A felvételt elutasító határozattal szemben a szülők jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek oly módon, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be az óvodát fenntartó Egyfecskék Közhasznú Egyesülethez.

A felvett gyermekek körzetes óvodáját, valamint az átvett gyermekek előző óvodáját az óvodavezető értesíti a felvételről vagy átvételről.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően az óvoda megsemmisít ill. töröl a nyilvántartásából a felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot és adatot.

Fecskecsalogató

FECSKECSALOGATÓ
Tájékoztató szülői est érdeklődő családoknak

Új időpontban!!! Online!!!

2021. február 11. 17:30-19:30

A járványügyi korlátozások következtében tájékoztató estünket online beszélgetés keretében tudjuk megtartani. A beszélgetésbe itt tudtok majd bekapcsolódni:

Kattints a Zoom-linkhez

>> Ha a fenti gomb nem működik, a következő adatokkal tudtok belépni a Zoom alkalmazásban: Meeting ID: 659 382 7007 ; jelszó: Egyfecskek
>> Ha még nincsen a számítógépeteken/telefonotokon Zoom alkalmazás, itt tudjátok letölteni: www.zoom.us

A Fecskecsalogató Facebook-eseményét itt találjátok meg.

Kérjük, hogy az estre előzetesen jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címen! Köszönjük!

Kerek lett az óvónői kollégiumunk

Nagy várakozással voltunk szeptember óta… s most, adventkor kopogtatott az ajtón Kriszti, s mi a legnagyobb örömmel fogadtuk be a Fecskefészekbe! Így újra teljes lett az óvónői kollégium, amire rég vártunk már! 🙂

Hálásan köszönjük az egész közösségnek az eddigi munkát, segítséget!

(Szabó Tímea)

Támogasd a jó ügyünket!

Az Egyfecskék Közhasznú Egyesület kampányt indított az Egyfecskék Waldorf Óvodáért a jóügyekért.hu oldalán, mert szeretnénk megerősödni, növekedni, hogy a jövendő évek óvodásai is növekedhessenek ebben a fészekmelegben.

Legyél Te is a jó ügyünk követe, vagy támogasd valamelyik követünket!

Minden adományt hálásan köszönünk!

Fióka ficsergő

A járványügyi intézkedések értelmében a Fióka ficsergő délutánok sajnos elmaradnak! Keressük a lehetőségét annak, hogy más módon mutathassuk be nektek az óvodánkat. Figyeljétek híreinket!

Ismerkedő, játékos délutánok 2-3 éves gyermekeknek és szüleiknek.
Kézműveskedés, mese, szabad játék.

Tervezett időpontok:

2020. október 2. péntek 15.30-17.00

2020. november 27. péntek 15.30-17.00

Helyszín:

Egyfecskék Waldorf Óvoda
1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.

Kérjük, hogy
– előzetesen jelentkezzetek be emailben (jelentkezes.egyfecskek@gmail.com) legkésőbb az alkalmat megelőzően egy nappal,
– érkezzetek pontosan,
– erre az alkalomra nagyobb, már óvodás testvér ne jöjjön, legyen a kicsiké a tér!
Köszönjük!

Álláshirdetés

MEGTALÁLTUK!

A Budapest XII. kerületi Egyfecskék Waldorf Óvoda egy vegyes életkorú, vidám gyermekcsoporttal és derűs, nyitott pedagógiai kollégiummal várja új intézményvezetőjét!

Ha szeretnél Közösségben együttműködve dolgozni, részt venni a gyermekek szeretetteljes életterének alakításában, akkor ez Te vagy!

Gyere, és csinálj velünk nyarat!

Az állás betöltésének feltétele:

  • felsőoktatásban szerzett óvodapedagógus diploma
  • legalább 4 év szakmai gyakorlat
  • intézményvezetői végzettség VAGY ennek hiányában pedagógus szakvizsga és a képzés azonnali megkezdése*
  • Waldorf óvodapedagógus diploma VAGY ennek hiányában a képzés mielőbbi megkezdése*

*A képzések elvégzését tanulmányi szerződés keretében támogatjuk.

Előnyt jelent:

  • minden Waldorf pedagógiai végzettség és tapasztalat

A fényképes önéletrajzokat motivációs levéllel és a végzettségeket igazoló dokumentumok másolatával az alábbi címre várjuk:

egyfecskek@gmail.com

Előzetesen érdeklődni, kérdéseket feltenni telefonon is tudtok a fenntartó egyesülettől Szegi-Holtzinger Zitától a +36 20 351 4771-es telefonszámon.

Óvodai felvétel

Ürül már a fecskefészek s várja ősztől új lakóit a 2020/21-es nevelési évre.

Óvodás korú gyermekeknek kínáljuk a Waldorf pedagógia szépségét,  varázsát.

Várjuk olyan családok jelentkezését, akik szívesen részt vesznek egy születő, még alakuló közösség életében.

Az óvodával kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolunk az alábbi elérhetőségeken:

Telefon:
Szabó Tímea
+36 30 782 7771

Email:
jelentkezes.egyfecskek@gmail.com

Ha az óvónőkkel nem sikerül kapcsolatba lépni, akkor keressétek a fenntartó egyesületből Wouters Krisztinát a +36 30 222 6995 telefonszámon!

Akik szívesen csatlakoznának hozzánk, azoktól várjuk a honlapunkról letölthető, kitöltött jelentkezési lapokat.