Beiratkozás a 2024/2025. évre

Óvodánk szeretettel várja a 3,5-6 éves gyermekek jelentkezését a 2024/2025. nevelési évre!

A jelentkezés módja és folyamata

A jelentkezés határideje:

2024. február 9.

A jelentkezés első lépése a jelentkezési lap és életút kérdések kitöltése és beküldése a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címre. A jelentkezési lap mellett kérjük elküldeni a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatot is.

A jelentkezéshez letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap
Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról

Figyelem! Óvodánk nem kötelező felvételt biztosító intézmény, ezért a jelentkezéssel együtt, kérjük, írjátok meg a lakóhelyetek szerinti körzetes óvoda nevét és elérhetőségeit! A lakóhelyetek szerinti kötelező felvételt biztosító óvodát a kir.hu/korzet oldalon tudjátok megkeresni.

A szokásos felvételi folyamat során a jelentkezést követően az óvónők beszélgetésre hívják a szülőket – gyermek nélkül, majd ezt követi a találkozás az óvodába jelentkező gyermekkel.

A gyermek felvételéről vagy felvételének elutasításáról az óvoda 2024. június 16-ig írásban tájékoztatja a szülőket.

A beiratkozás módja

A 2024/2025. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:

2024. május 9. 16h

A beiratkozás az óvónők által megadott időpontban, személyesen történik.

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzátok el a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját, valamint a szülő(k) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát és lakcímkártyáját!

Felmentés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a “szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A kérelmet a területileg illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, valamint ugyanitt tudtok tájékoztatást kérni a kérelemmel kapcsolatban.

A felmentési kérelem benyújtásának határideje:

2024. április 15.

Jogi tájékoztató

Óvodakötelezettség és felmentés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a “gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermeke óvodai felvételét.

Ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülője köteles arról a beiratkozás utolsó napját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatunk titeket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése alapján az “a szülő vagy törvényes képviselő, a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be (…) szabálysértést követ el”.

Felvételi döntés, értesítés és jogorvoslat:

Óvodánk nem kötelező felvételt biztosító óvoda, az óvodai felvételről az Óvónői Kollégium Waldorf-pedagógiai szempontok alapján dönt.

Az óvoda az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (elsősorban emailben), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában (postai úton) közli a szülővel.

A felvételt elutasító határozattal szemben a szülők jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek oly módon, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be az óvodát fenntartó Egyfecskék Közhasznú Egyesülethez.

A felvett gyermekek körzetes óvodáját, valamint az átvett gyermekek előző óvodáját az óvodavezető értesíti a felvételről vagy átvételről.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően az óvoda megsemmisít ill. töröl a nyilvántartásából a felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot és adatot.

Februári fióka ficsergő

A képhez tartozó alt jellemző üres; nemezfecskefeszek.jpg a fájlnév

Folytatódnak játékos, ismerkedő délutánjaink 2-3 évesek részére.

2023. február 1-jén 16:30-18:00 között várjuk a gyermekeket és szüleiket az Egyfecskék Waldorf Óvodában (1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.).

Kérjük, hogy az alkalmakra előzetesen jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címen! Köszönjük!

Beiratkozás a 2022/23. nevelési évre

Óvodánk szeretettel várja a 3,5-6 éves gyermekek jelentkezését a 2022/2023. nevelési évre!

A jelentkezés módja és folyamata

A jelentkezés első lépése a jelentkezési lap és életút kérdések kitöltése és beküldése a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címre. A jelentkezési lap mellett kérjük elküldeni a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatot is.

A jelentkezéshez letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap
Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról

A jelentkezési lap leadásának határideje:

2022. március 25.

Figyelem! Óvodánk nem kötelező felvételt biztosító intézmény, ezért a jelentkezéssel együtt, kérjük, írjátok meg a lakóhelyetek szerinti körzetes óvoda nevét és elérhetőségeit! A lakóhelyetek szerinti kötelező felvételt biztosító óvodát a kir.hu/korzet oldalon tudjátok megkeresni.

A szokásos felvételi folyamat során a jelentkezést követően az óvónők beszélgetésre hívják a szülőket – gyermek nélkül, majd ezt követi a találkozás az óvodába jelentkező gyermekkel. A járványügyi korlátozások függvényében ez az eljárásrend módosulhat! Erről honlapunkon, valamint a szülők megadott elérhetőségein fogjuk tájékoztatni a jelentkező családokat.

A gyermek felvételéről vagy felvételének elutasításáról az óvoda 2021. június 18-ig írásban tájékoztatja a szülőket.

A beiratkozás módja

A 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:

2023. május 9.

A beiratkozás az óvónők által megadott időpontban, személyesen, a járványügyi óvintézkedések betartása mellett történik.

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzátok el a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját, valamint a szülő(k) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát és lakcímkártyáját!

Felmentés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a “szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A kérelmet a területileg illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, valamint ugyanitt tudtok tájékoztatást kérni a kérelemmel kapcsolatban.

A felmentési kérelem benyújtásának határideje:

2022. április 15.

Jogi tájékoztató

Óvodakötelezettség és felmentés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a “gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermeke óvodai felvételét.

Ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülője köteles arról a beiratkozás utolsó napját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatunk titeket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése alapján az “a szülő vagy törvényes képviselő, a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be (…) szabálysértést követ el”.

Felvételi döntés, értesítés és jogorvoslat:

Óvodánk nem kötelező felvételt biztosító óvoda, az óvodai felvételről az Óvónői Kollégium Waldorf-pedagógiai szempontok alapján dönt.

Az óvoda az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (elsősorban emailben), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában (postai úton) közli a szülővel.

A felvételt elutasító határozattal szemben a szülők jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek oly módon, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be az óvodát fenntartó Egyfecskék Közhasznú Egyesülethez.

A felvett gyermekek körzetes óvodáját, valamint az átvett gyermekek előző óvodáját az óvodavezető értesíti a felvételről vagy átvételről.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően az óvoda megsemmisít ill. töröl a nyilvántartásából a felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot és adatot.

Márciusi fióka ficsergő

A képhez tartozó alt jellemző üres; nemezfecskefeszek.jpg a fájlnév

Folytatódnak játékos, ismerkedő délutánjaink 2-3 évesek részére.

2022. március 3-án (csütörtökön) 16:30-18:00 között várjuk a gyermekeket és szüleiket az Egyfecskék Waldorf Óvodában (1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.).

Kérjük, hogy az alkalmakra előzetesen jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címen! Köszönjük!

Tájékoztatunk titeket, hogy a jelenlegi járványügyi szabályozás értelmében az óvodába csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. Megértéseteket köszönjük!

Yoast SEO

Fecskecsalogató 2022

Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat tájékoztató estünkre!

Időpont: 2022. március 17-én 17:30-19:00

Helyszín: Egyfecskék Waldorf Óvoda (1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.)

Kérjük, hogy jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com email címen!

Vigyétek hírét az estnek ismerőseitek körében akár a Facebookon is!

Tájékoztatunk titeket, hogy a jelenlegi járványügyi szabályozás értelmében az óvodába csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. Megértéseteket köszönjük!

Februári fióka ficsergő

Folytatódnak játékos, ismerkedő délutánjaink 2-3 évesek részére.

2022. február 2-án (szerdán) 16:30-18:00 között várjuk a gyermekeket és szüleiket az Egyfecskék Waldorf Óvodában (1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.).

Kérjük, hogy az alkalmakra előzetesen jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címen! Köszönjük!

Tájékoztatunk titeket, hogy a jelenlegi járványügyi szabályozás értelmében az óvodába csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. Megértéseteket köszönjük!

Novemberi fióka ficsergő

Folytatódnak játékos, ismerkedő délutánjaink 2-3 évesek részére.

2021. november 10-én (szerdán) 16:30-18:00 között várjuk a gyermekeket és szüleiket az Egyfecskék Waldorf Óvodában (1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.). A következő időpontokért figyeljétek híreinket!

Kérjük, hogy az alkalmakra előzetesen jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címen! Köszönjük!

Októberi fióka ficsergő

Kezdődnek játékos, ismerkedő délutánjaink 2-3 évesek részére.

Első alkalommal 2021. október 7-én (csütörtökön) 16:30-18:00 között várjuk a gyermekeket és szüleiket az Egyfecskék Waldorf Óvodában (1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.). A következő időpontokért figyeljétek híreinket!

Kérjük, hogy az alkalmakra előzetesen jelentkezzetek be a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címen! Köszönjük!

1%

Támogassa Ön is az Egyfecskék Waldorf Óvodát, ajánlja fel adója 1%-át az óvodát fenntartó Egyfecskék Közhasznú Egyesületnek!

Adószámunk: 18878064-1-43

Köszönjük!

Beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre

Óvodánk szeretettel várja a 3,5-6 éves gyermekek jelentkezését a 2021/2022. nevelési évre!

A jelentkezés módja és folyamata

A jelentkezés első lépése a jelentkezési lap és életút kérdések kitöltése és beküldése a jelentkezes.egyfecskek@gmail.com címre. A jelentkezési lap mellett kérjük elküldeni a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatot is.

A jelentkezéshez letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap
Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról

A jelentkezési lap leadásának határideje:

2021. március 5.

Figyelem! Óvodánk nem kötelező felvételt biztosító intézmény, ezért a jelentkezéssel együtt, kérjük, írjátok meg a lakóhelyetek szerinti körzetes óvoda nevét és elérhetőségeit! A lakóhelyetek szerinti kötelező felvételt biztosító óvodát a kir.hu/korzet oldalon tudjátok megkeresni.

A szokásos felvételi folyamat során a jelentkezést követően az óvónők beszélgetésre hívják a szülőket – gyermek nélkül, majd ezt követi a találkozás az óvodába jelentkező gyermekkel. A járványügyi korlátozások függvényében ez az eljárásrend módosulhat! Erről honlapunkon, valamint a szülők megadott elérhetőségein fogjuk tájékoztatni a jelentkező családokat.

A gyermek felvételéről vagy felvételének elutasításáról az óvoda 2021. június 18-ig írásban tájékoztatja a szülőket.

A beiratkozás módja

A 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:

2021. május 3-7.

A beiratkozás az óvónők által megadott időpontban, személyesen, a járványügyi óvintézkedések betartása mellett történik.

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzátok el a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját, valamint a szülő(k) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát és lakcímkártyáját!

Felmentés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a “szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A kérelmet a területileg illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, valamint ugyanitt tudtok tájékoztatást kérni a kérelemmel kapcsolatban.

A felmentési kérelem benyújtásának határideje:

2021. május 25.

Jogi tájékoztató

Óvodakötelezettség és felmentés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a “gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermeke óvodai felvételét.

Ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülője köteles arról a beiratkozás utolsó napját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Tájékoztatunk titeket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése alapján az “a szülő vagy törvényes képviselő, a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be (…) szabálysértést követ el”.

Felvételi döntés, értesítés és jogorvoslat:

Óvodánk nem kötelező felvételt biztosító óvoda, az óvodai felvételről az Óvónői Kollégium Waldorf-pedagógiai szempontok alapján dönt.

Az óvoda az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (elsősorban emailben), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában (postai úton) közli a szülővel.

A felvételt elutasító határozattal szemben a szülők jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek oly módon, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be az óvodát fenntartó Egyfecskék Közhasznú Egyesülethez.

A felvett gyermekek körzetes óvodáját, valamint az átvett gyermekek előző óvodáját az óvodavezető értesíti a felvételről vagy átvételről.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően az óvoda megsemmisít ill. töröl a nyilvántartásából a felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot és adatot.