Pedagógiánk

Amíg megtöltjük ezt az oldalt tartalommal, addig a Magyar Waldorf Szövetség által közreadott Waldorf Óvodapedagógiai Programból tájékozódhattok a Waldorf pedagógia szemléletéről és módszertanáról.

A gyermekkor

A gyermekkor a lényegi dolgokról, az égi világról és a földiről,
a jóságról, a szépségről és az igazságról való tanulás időszaka.
A gyermekkor arra való, hogy szeretetet adjunk és kapjunk,
kifejezzük félelmeinket, megismerjük a bizalmat.
Gyermekkorban megengedett a komolyság és a nyugalom,
szabad nevetéssel és örömmel ünnepelni.
A gyermeknek joga van álmodni, és időre van szüksége, hogy a saját ütemében növekedjék.
Joga van hibázni, és joga van a megbocsátásra.
A gyermeknek segítségre van szüksége, hogy önuralmát kifejleszthesse,
hogy változhasson, hogy legjobb képességei kibontakozhassanak.
A gyermek joga, hogy erőszak és éhezés nélkül éljen.
Joga van az otthonhoz és a védelemre.
Jó szokásokkal és helyes táplálkozással segíteni kell, hogy egészségesen nőhessen fel.
A gyermeknek szüksége van felnőttekre, akiket tisztelhet,
akiknek jó példáját és szerető irányítását követheti.
Tapasztalatok széles skálájára van szüksége – gyengédségre és kedvességre, bátorságra és
merészségre, sőt csintalanságra és fegyelmezetlenségre is.
A gyermeknek időt kell hagynunk az elfogadásra és az adásra, a hovatartozásra és a részvétre.
Szükséges, hogy egy közösség része, és ugyanakkor önálló személyiség is lehessen.
Szüksége van magán- és társasági életre, pihenésre és játékra, lustálkodásra és munkára.
Szüksége van az áhítat pillanataira és hogy kíváncsiságát kielégíthesse.
Védelmező korlátok kellenek és szabadság a kreativitásra.
Elvek vezérelte életet kell felmutatnunk neki és meg kell hagynunk szabadságát,
hogy önnön elveit felfedezhesse.
Kapcsolatba kell kerülnie a földdel, az állatokkal, a természettel,
és szüksége van arra, hogy emberi mivoltát kibontakoztassa a közösségben.
A gyermekkor szellemét védelmezni és táplálni kell.
Ez minden ember létének lényegi része, amit elevenen kell tartani.”

Alliance for Childhood. Szövetség a Gyermekekért Egyesített Nemzetközi Munkacsoport,
New York, 1999.